Březen 2012

CD ROM Dačice

Z historie ~ 3. března 2012 ~ trvalý odkaz

Pro zájemce o kopiii stránek jsem vytvořila CD ROM o historii Dačic i s procházkou ulicemi města. Zakoupit můžete v mém e-shopu po kliknutí na košík

Na nákup
Na nákup
Prosinec 2011

Historické články

Z historie ~ 23. prosince 2011 ~ trvalý odkaz
Březen 2011

PROCHÁZKA DAČICEMI

FOTOGALERIE ~ 2. března 2011 ~ trvalý odkaz

Příjezd do Dačic od Jemnice
Příjezd do Dačic od Jemnice
Leden 2011

Ulice BERKY Z DUBÉ

Ulice BERKY Z DUBÉ ~ 15. ledna 2011 ~ trvalý odkaz

Lev Burian Berka z Dubé *před r. 1586 - † 28.3.1626 Brno, hrabě, majitel panství

Pocházel ze starého šlechtického rodu Berků z Dubé, jehož předkové byli známí již ve 13. stol.

Narodil se jako syn rychemburského Václava Berky a jeho ženy Markéty roz. Trčkové z Lípy, později znovu provdané Talmberkové.

V letech 1671 - 1619 byl zemským sudím

1622 - získal Dačice jako zabavený majetek Viléma Dubského z Třebomyslic.

1885 - ulice Berky z Dubé patří mezi devět ulic jenž jako první získaly oficiální jméno. Tehdy byla známa jako ulice Berkova, je zaznamenána i na první mapě města s názvy ulic z roku 1895. Byla hlavní ulicí tzv. Stráňského předměstí.

Svobodova ulice je rovnoběžná s ulicí Berky z Dubé.

BEZRUČOVA ulice

BEZRUČOVA ulice ~ 15. ledna 2011 ~ trvalý odkaz

1932 - Bezručova ulice za starým hřbitovem vznikla za první republiky, její obyvatelé v tomto roce požádali o název se jménem Karel Marx. Starosta Karel Kesner navrhl pojmenování po básníku Petrovi Bezručovi a tento název byl schválen.

Petr Bezruč (1867 - 1958) český básník a spisovatel vlastním jménem Vladimír Vašek.

Pracoval jako poštovní zaměstnanec. Jeho nejznámějším dílem je sbírka básní

Za první republiky - na křižovatce ulic Bezručovy, 9. května a Nádražní stál po pravé straně hotel rodiny Štěbetákovy v místě, kde je dnes hotel Stadion

BRATRSKÁ ulice, někdejší ulice Na Skrchově

Ulice BRATRSKÁ ~ 15. ledna 2011 ~ trvalý odkaz

Ulice je zvána podle Jednoty bratrské působící v Dačicích v 16. a 17. stol. Dům bratrských duchovních se prý nacházel v někdejší ulici „Na Skrchově", dnešní Bratrská ulice

1595 - malíř Melichar koupil dům za 350 kop míš. Vedle umění řídil a spravoval po delší dobu hodiny na radnici Melichar zde žil do 16. 1 1634 kdy dostal zaplaceno od obce za pohřeb jeho 2 kopy 17 gr. 4 denáry. Dům jeho „jsa spálený a pustý prodán z poručení ouřadu za 170 rýn, z čehož jeho žena a dítky Salomena, syn Václav, Dorota a Judyta měli díl. Dorota se však „nepoctivě zachovala a spravedlnost její milostivé vrchnosti připadla"

1895 - na mapě je zachycena i ulice Na Skrchově.

16. a 17. stol. - Podle dalších zpráv byla bratrská fara v ulici Na Skrchově a ještě v místech nynější fary katolické v Krajířově ulici.

Pobělohorský zákaz činnosti bratrské církve nechal zmizet bratrskou faru v ulici Na Skrchově i v místech nynější fary katolické v Krajířově ulici. Povědomí o těchto farách je pouze v lidovém prostředí, takže zde zůstávají mnohé otázky a nejasnosti.

Sportovní areál Bratrská 228/V., 38001-Dačice telefon: 384 422 866, 384 420 249. Moderní sportovní areál zahrnuje oválnou běžeckou trať, sektory pro atletické disciplíny, travnaté fotbalové hřiště, tribuny zasazené do svahu a potřebné sociální zázemí.

Budova „Šištotu" - sloužila jako městská nemocnice a v letech první světové války zde byli umístěni Haličští uprchlíci.

1939 - Budova „Šištotu" byla zbourána a město se rozhodlo zde vybudovat dům s obecními byty,

druhá světová válka - na místě bývalé budovy „Šištotu" se s měl stavět dům s obecními byty jehož realizace byla během války odložena

1947 - na místě bývalé budovy „Šištotu" se začal stavět dům s obecními byty.

HŘBITOV SV. ROCHA ~ 15. ledna 2011

Na Žahourkově mapě nacházíme toto místo ještě pod názvem Skrchov = krchov, hřbitov. a patří mezi nejstarší v Dačicích díky poloze v blízkosti farního kostela.Dobová fotografie hřbitova sv. Rocha

1500 - na starém hřbitově, nyní u sv. Rocha, pohřbíváno dle dokladů již v XVI. století. Původ jeho může býti ještě starším, neboť souvisí se založením církve bratrské v Dačicích. Též pozdější zprávy jmenují jej hřbitovem bratrským, kde prý nekatolická šlechta byla pochovávána

...pokračovat

Ulice CUKROVARNICKÁ, původně součást ulice Na Skrchově

CUKROVARNICKÁ ulice ~ 15. ledna 2011 ~ trvalý odkaz

Na Žahourkově mapě nacházíme toto místo ještě pod názvem Skrchov = krchov, hřbitov. a patří mezi nejstarší v Dačicích díky poloze v blízkosti farního kostela.

1841 - respektive 1843 se Dačice zapsaly do dějin vyrobením prvního kostkového cukru na světě.

Cukrovarnická ulice dostala svůj název podle rafinerie cukru fungující v Dačicích v letech první poloviny 19. stol.

ČERVENÝ VRCH

ČERVENÝ VRCH ~ 15. ledna 2011 ~ trvalý odkaz

80. léta 20. stol. - vznikla ulice s výstavbou rodinných domků patřící mezi devět ulic, zabírající prostor vrchu, zvaný Červený

ČERVENKOVA ulice ~ 15. ledna 2011

Jan Šebestián Červenka 18.1.1825 Dačice - † 29.5. 1874 Dačice, malíř

r 1848 odešel studovat ve Vídni, lékařská studia nemohl pro nedostatek a nemoc dokončit vstoupit do vyššího lékařského kursu, ranhojičství se učil v Jihlavě.

Jakožto dovedný kreslíř učinil si za pobytu v Itálii v letech 1853 - 1855 sbírku obrázků z míst, kde meškal.

Roku 1866 se usadil v Dačicích natrvalo. Podle staré předlohy (sv. Florian nad městem) původního vyobrazení města před požárem roku 1690 namaloval skicu dačického náměstí a tím dochoval nejstarší pohled na hlavní náměstí města. Na tomto obraze je znát i že nedaleko zmíněné kuchyně panské pod radnicí stál pranýř.

...pokračovat

Archív